Dịch vụ Visa

Kết quả hình ảnh cho visa service

VISA (Thị thực) – Là một loại giấy phép có điều kiện được yêu cầu bởi Cơ quan có thẩm quyền của Quốc gia nào đó cho một người không phải là công dân của nước đó, hoặc không thuộc trường hợp được miễn visa dùng để nhập cảnh hợp pháp vào lãnh thổ của mình và ở lại nước đó từ thời điểm nhập cảnh cho đến một thời gian được quy định.

Nắng Vàng Travel là công ty cung cấp dịch vụ, không phải là văn phòng đại diện hoặc cơ quan ủy quyền của bất cứ lãnh sự quán nào.

Nắng Vàng Travel cung cấp dịch vụ Tư vấn và làm visa Du lịch, Thăm thân, Công tác tại các nước Châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ, Châu Úc, Châu Phi bắt buộc giấy phép thị thực (Visa).

Nắng Vàng Travel cam kết cung cấp các dịch vụ bao gồm: dịch vụ tư vấn làm visa, tư vấn hồ sơ, quá trình làm việc với lãnh sự quán và các dịch vụ khác liên quan đến visa.